Danışma Kurulu

DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Sibel AKAR Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Prof. Dr. Abdurrahman AKTÜMSEK Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa ALTUNOK Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Uğur ARİFOĞLU Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Oktay ARSLAN Balıkesir Üniversitesi
Prof. Dr. Şükrü ASLAN Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Prof. Dr. Ülfet ATAV Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa BAYRAKTAR TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Prof. Dr. Niyazi BİLİM Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. İsmail BOZTOSUN Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr. Erdal ÇELİK Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Hayri DAYIOĞLU Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
Prof. Dr. Muhammet DÖNMEZ Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Ali EBEOĞLU Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
Prof. Dr. İsmail Göktay EDİZ Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
Prof. Dr. İsmail EKİNCİOĞLU Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
Prof. Dr. Kaan ERARSLAN Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
Prof. Dr. Zeynal Abiddin ERGÜLER Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
Prof. Dr. Seyhan FIRAT Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Remzi GÖREN Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
Prof. Dr. Rasim İPEK Ege Üniversitesi
Prof. Dr. Refail KASIMBEYLİ Eskişehir Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Hamdi Şükür KILIÇ Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Yaşar KİBİCİ Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Prof. Dr. İsmail KOCAÇALIŞKAN Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Mahmut KOÇAK Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Prof. Dr. Muhsin KONUK Üsküdar Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa KURU Başkent Üniversitesi
Prof. Dr. Ömer İrfan KÜFREVİOĞLU Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Halim MUTLU Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Ekrem SAVAŞ İstanbul Ticaret Üniversitesi
Prof. Dr. Murat TANIŞLI Eskişehir Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Ali Rehber TÜRKER Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa TÜRKMEN Giresun Üniversitesi
Prof. Dr. Abdülmecit TÜRÜT İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Prof. Dr. Eşref ÜNLÜOĞLU Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Prof. Dr. Nurettin YAYLI Karadeniz Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Yusuf YAYLI Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Elçin YUSUFOĞLU Uşak Üniversitesi
Prof. Dr. Hüseyin Serdar YÜCESU Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Tevfik ZEYREK Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Son Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2018, Perşembe