Editör ve Yayın Kurulu

EDİTÖR VE YAYIN KURULU

Sahibi

Prof. Dr. Kazım UYSAL

Editör

Prof. Dr. Önder UYSAL

Yardımcı Editör

Doç. Dr. Fatih ŞEN

YAYIN KURULU

Prof. Dr. Önder UYSAL

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

Prof. Dr. Cengiz YENİKAYA

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

Prof. Dr. Cengiz KARAGÜZEL

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

Doç. Dr. Gürsel YANIK

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

Doç. Dr. Cemal PARLAK

Ege Üniversitesi

Doç. Dr. Nevzat BEYAZIT

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Doç. Dr. Levent URTEKİN

Ahi Evran Üniversitesi

Doç. Dr. Fatih ŞEN

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Ümran ERÇETİN

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

 
Son Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2019, Pazartesi