Hakkında

Hakkında

 

YAYINCI: Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

SAHİBİ: (Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü adına): Prof. Dr. Kazım UYSAL (Rektör)   

ISSN: 1302-3055

E-ISSN: 2651-2769

 

Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, yayın hayatına 2000 yılında başlamış olup, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda düzenli olarak 2 kez yayımlanan ulusal hakemli bir dergidir. Derginin yazım dili Türkçe ve İngilizce’dir. Dergiye gönderilen makaleler, editör kurulu tarafından seçilen ve konusunda uzman en az iki hakem tarafından değerlendirilmektedir. Dergiye sunulan bütün makaleler çift-körleme (double-blind review) yöntemiyle değerlendirilmektedir. Değerlendirilmek üzere dergimize gönderilen makalelerin, daha önce yayınlanmamış, yayınlanmak üzere kabul edilmemiş ve yayınlanmak için başka bir dergide değerlendirilme sürecinde olmaması gerekmektedir. Dergide yayınlanan yazıların her türlü sorumluluğu yazar(lar)ına aittir.

 

Dergi, fen ve mühendislik bilimlerinde ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan bilimsel çalışmaları bilim insanları ve kamuoyu ile paylaşmayı amaçlar. Dergiye, fen ve mühendislik bilim dallarında yapılan, özgün araştırma makaleleri, derleme makaleleri ve kısa notlar kabul edilir. Özgün araştırma makalelerinin başka dergilerde yayınlanmamış olması, teorik ve deneysel sonuçlar içermesi beklenir. Derleme makalelerinde ise belirli bir konu üzerinde bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmelerin geniş bir kaynakça kullanılarak yansıtılması ve bunların doyurucu bir değerlendirilmesinin yapılması aranır. Kısa notlar, özgün bir çalışmanın ilk bulgularının duyurulması amacına yönelik hazırlanan kısa yazılar olmalıdır.

 

Dergimizin her türlü yükleme, değerlendirme süreçleri DergiPark alt yapısı kullanılarak online olarak gerçekleştirilmektedir.

 

Yazışma Adresi: Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Evliya Çelebi Yerleşkesi Mühendislik Fakültesi Ek Binası 43270 Kütahya

Telefon: 0 274 265 20 31 / 4357

Faks: 0 274 265 20 60

e-posta: fbed@dpu.edu.tr

Web Sayfası: http://fbed.dpu.edu.tr

DergiPark Sayfası: http://dergipark.gov.tr/dpufbed

Son Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2019, Cuma