Sayı 41

Sayı: 41 (Aralık 2018)

Makale Yazar İndir
İçindekiler - PDF
PİRİDİN-2,6-DİKARBOKSİLİK ASİTİN PROTON TRANSFER TUZU VE BUNUN Ni(li) VE Cu(li) KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU Nurgün BÜYÜKKIDAN, Bülent BÜYÜKKIDAN, Nedime DEMİR, Ceyda KARAHAN PDF
(1z, 2e)-N’-HİDROKSİL-2-HİDROKSİİMİNO-N-P-TOLİL-ASETAMİDİN LİGANDİNİN Fe(li) VE Zn(li) KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE YAPILARININ AYDINLATILMASI Halil İLKİMEN PDF
GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİNDE HARMONİKLERİN GİDERİLMESİ Alparslan TÜFEKÇİ, Onur Özdal MENGİ, Özgür TOMAK  PDF
KÖMÜRDEN İNORGANİK KÜKÜRT VE KÜL UZAKLAŞTIRMADA KNELSON KONSANTRATOR ÇALIŞMA PARAMETRELERİNİN ETKİSİ Uğur DEMİR PDF
YAPI KABUĞU SAYDAMLIK ORANLARININ SİMÜLASYON PROGRAMI ARACILIĞIYLA BELİRLENMESİ Çiğdem TEKİN, Mustafa ÖZGÜNLER, Halit BEYAZTAŞ PDF

 

Önceki Sayı Sonraki Sayı
Son Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2019, Cuma