Danışma Kurulu

DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Mustafa ALTUNOK

Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Uğur ARİFOĞLU

Sakarya Üniversitesi

Prof. Dr. Ülfet ATAV

Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet AYDIN

Dumlupınar Üniversitesi

Prof. Dr. Metin BALCI

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa BAYRAKTAR

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

Prof. Dr. Osman BEYAZOĞLU

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Rahmi BİLALOĞLU

Uludağ Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet ÇAKIR

Arel Üniversitesi

Prof. Dr. Selahattin ÇELEBİ

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Erdal ÇELİK

Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa ÇINAR

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Prof. Dr. Hayri DAYIOĞLU

Dumlupınar Üniversitesi

Prof. Dr. Yunus ERDOĞAN

Dumlupınar Üniversitesi

Prof. Dr. İsmail EKİNCİOĞLU

Dumlupınar Üniversitesi

Prof. Dr. Remzi GÖREN

Dumlupınar Üniversitesi

Prof. Dr. Yaşar KİBİCİ

Dumlupınar Üniversitesi

Prof. Dr. Hamdi Şükür KILIÇ

Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Muhsin KONUK

Üsküdar Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa KURU

Başkent Üniversitesi

Prof. Dr. Ömer İrfan KÜFREVİOĞLU

Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Refail KASIMBEYLİ

Anadolu Üniversitesi

Prof. Dr. İsmail KOCAÇALIŞKAN

Yıldız Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Şeref MİRASYEDİOĞLU

Başkent Üniversitesi

Prof. Dr. Halim MUTLU

Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Selahattin SALMAN

Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Ekrem SAVAŞ

İstanbul Ticaret Üniversitesi

Prof. Dr. Cem ŞENSÖĞÜT

Dumlupınar Üniversitesi

Prof. Dr. Hasan Basri ŞENTÜRK

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa TAN

Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Süleyman TAŞGETİREN

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Prof. Dr. Özlem TOKUŞOĞLU

Celal Bayar Üniversitesi

Prof. Dr. Necati YALÇIN

Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Yusuf YAYLI

Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Nurettin YAYLI

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Hüseyin Serdar YÜCESU

Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Elçin YUSUFOĞLU

Uşak Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Tevfik ZEYREK

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Abdurrahman AKTÜMSEK

Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa TÜRKMEN

Giresun Üniversitesi

Prof. Dr. Abdülmecit TÜRÜT

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Prof. Dr. İsmail BOZTOSUN

Akdeniz Üniversitesi

Prof. Dr. Murat TANIŞLI

Anadolu Üniversitesi

Prof. Dr. Tamer AKAR

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Prof. Dr. Oktay ARSLAN

Balıkesir Üniversitesi

Prof. Dr. Zekeriya ARVASİ

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Prof. Dr. Mahmut KOÇAK

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Prof. Dr. Ali Rehber TÜRKER

Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Sibel AKAR

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Son Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2018, Cumartesi