Editör ve Yayın Kurulu

EDİTÖR VE YAYIN KURULU

Sahibi

Prof. Dr. Remzi GÖREN

Editör

Prof. Dr. Önder UYSAL

Editör Yardımcısı

Dr. Öğr. Üye. Uğur DAĞDEVİREN

Dergi Sekretaryası

Arş. Gör. Sait ALTUN

YAYIN KURULU

Prof. Dr. Önder UYSAL

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi / Maden Mühendisliği

Prof. Dr. Cengiz YENİKAYA

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi / Kimya

Prof. Dr. Cengiz KARAGÜZEL

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi / Maden Mühendisliği

Doç. Dr. Gürsel YANIK

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi / Jeoloji Mühendisliği

Doç. Dr. Cemal PARLAK

Ege Üniversitesi / Fizik

Doç. Dr. Nevzat BEYAZIT

Ondokuz Mayıs Üniversitesi / Çevre Mühendisliği

Doç. Dr. Levent URTEKİN

Ahi Evran Üniversitesi / Makine Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi Yakup ŞENYÜZ

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi / Biyoloji

Dr. Öğr. Üyesi Uğur DAĞDEVİREN

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi / İnşaat Mühendisliği

 
Son Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2018, Cuma