Fen Bilimleri Ensitüsü Dergisi 43. Sayı

Ülkemizdeki nitelikli çalışmaların yer aldığı akademik süreli yayınların geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla yayın hayatına 2000 yılında başlamış olan ve yılda düzenli olarak iki kez yayınlanan Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi’nin 42. Sayısı yayın sürecini tamamlamış olup dergimizin ilgili sayı ve makalelerine (http://fbed.dpu.edu.tr/index/sayfa/6636/son-sayi) ve (http://dergipark.gov.tr/dpufbed) linklerinden ulaşım sağlanabilmektedir.

Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Editörlüğü

31 Aralık 2019, Salı / 150 defa okundu.

Duyurular


Tüm Duyurular