Sayı 40

Sayı: 40 (Haziran 2018)

Makale Yazar İndir
İçindekiler - PDF
HİDROLİK İLETKENLİK İLE İNCE TANELİ ZEMİNLERİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI İsmail Hakkı ÖZOK, Enes ZENGİN, Hüseyin KARAKUŞ, Zeynal Abiddin ERGÜLER PDF
ROBUST ARIMA MODELİ İLE YAPAY SİNİR AĞLARI MODELİNİN KIYASLANMASI: TURİZM ÖRNEĞİ Selim DÖNMEZ, Özer ÖZAYDIN PDF
M(p-FENİLENDİAMİN)Ni(CN)4.2G (M = Co, Zn, Cd ve G = 1,4-DİKLOROBENZEN) HOFMANN TİPİ KLATRATLARIN SENTEZİ ve YAPISAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Zeki KARTAL, Aytaç GÜNAL PDF
ÇANAKKALE ÇAN BÖLGESİNDE BULUNAN BİR LİNYİT SAHASI REZERVİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMA Mehmet ÖZDEMİR, Bayram KAHRAMAN, Ercüment YALÇIN PDF
SİMETRİK AĞIRLIK İSTİNAT DUVARLARININ OPTİMUM TASARIMI Burak KAYMAK, Uğur DAĞDEVİREN PDF

 

Önceki Sayı Sonraki Sayı
Son Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2018, Perşembe